» Regulamin

Kontakt

 • PPHU Czas Natury
  Baranowo 9
  88-150 Kruszwica
  NIP: 556-265-26-73
 • E-mail:sklep@czas-natury.pl
 • Telefon669 378 607
  604 146 947
 • Godziny działania sklepuponiedziałek - piątek 9:00 - 17:00

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego www.czas-natury.pl

Od 25 maja zaczną obowiązywać nowe przepisy o ochronie danych osobowych, tzw. "RODO", czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. dotyczące ochrony osób fizycznych w nawiązaniu do  przetwarzaniem danych osobowych i w związku ze swobodnym przepływem takich danych, a także zniesienie dyrektywy 95/46/WE. 

Państwa dane, otrzymane podczas zakładania konta w naszym sklepie lub za pośrednictwem kontaktu telefonicznego będą przetwarzane przez nas w celach umożliwiających nam realizację kontaktu oraz świadczonej usługi transportowej oraz marketingowej.

Podmiotem decydującym o tym, w jaki sposób będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest PPHU CZAS NATURY , siedziba: Baranowo 9, 88-150 Kruszwica - www.czas-natury.pl . Administratorami Państwa danych w ramach poszczególnych usług mogą być również Zaufani Partnerzy : Gospodarstwo Rolne Baranowo 9 , 88-150 Kruszwica.

Przetwarzanie Państwa danych jest niezbędne do realizacji umowy zawartej z Państwem:
 

- pozwala realizować usługi drogą elektroniczną, umożliwiać transakcje oraz płatności
- są niezbędne do założenia konta i jego zarządzania
- niezbędne do przekazania danych osobowych pracownikom firm logistycznych, kurierskich, poczty polskiej i innych firm świadczących usługi transportowe wybranej przez Państwa w celu realizacji usługi i umożliwienia otrzymania przesyłki pod wskazany adres
- obsługa techniczna, reklamacji
- obsługa formularza kontaktowego
- możliwość skorzystania z Państwa danych w celu nawiązania kontaktu mailowego lub telefonicznego  dotyczących realizacji usługi, przekazywaniu informacji na temat realizacji zlecenia, omówienia oferty
- przetwarzanie Państwa danych na potrzeby rachunkowe, fakturowe
- dodatkowo sklep monitoruje Państwa aktywność na sklepie
- obsługa usługi płatniczej
- monitorowanie, analiza i badanie wyborów klientów oraz badań statystycznych
- analiza towarów cieszących się głównym zainteresowaniem raz dostosowanie tych potrzeb na rzecz Państwa
- świadczenie pomocy na prośbę Klienta w kontakcie z inną firmą partnerską, logistyczną, kurierską
- jeżeli zostaną wykazane ważne podstawy, mimo odmowy przetwarzania danych osobowych, będą również przetwarzane w przypadku konieczności windykacji należności, spraw sądowych, dochodzenia lub ochrony roszczeń, ochrony praw i wolności osób, które te sprawy dotyczą
- przechowywanie dokumentów z Państwa danymi osobowymi, faktur oraz przesyłanych do nas ofert oraz możliwość kontaktu w celu nawiązania współpracy
- przechowywanie danych ze strony www.czas-natury.pl, także na aplikacjach mobilnych
- w celu otrzymania od Państwa potrzebnych danych w celach rachunkowych, podatkowych i innych

Wymagane dane osobowe :

- adres e-mail, telefon , adres zamieszkania oraz wysyłki 
- możesz również założyć konto, wówczas wymagane będzie hasło oraz login
- w przypadku chęci otrzymania faktury bez Vat również wymagane będą dane firmy, nip, adres, nazwa firmy, telefon, email.
 

Podanie niezbędnych danych umożliwia realizację umowy. Jeżeli nie będziemy mogli przetwarzać podanych przez Państwa danych, niestety nie będziemy mogli realizować zamówień, a Państwo korzystać z naszych usług oraz dokonywać zamówień.

Mają Państwo prawo w każdym momencie zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania  danych osobowych, w tym przetwarzanych w celach marketingowych - z przyczyn dobrowolnych.  

 Sklep internetowy: „Czas-natury”, działający pod adresem internetowym www.czas-natury.pl (dalej: „Sklep”), prowadzony jest przez prowadzącą działalność gospodarczą firmę: PPHU Czas natury, Baranowo 9, 88-150 Kruszwica, REGON: 365307260, NIP: 5562652673 wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej z siedzibą w Baranowo 9, 88-150 Kruszwica (dalej: „Sprzedający”).

Adres do korespondencji:  PPHU Czas Natury, Baranowo 9, 88-150 Kruszwica.

Adres e-mail:  sklep@czas-natury.pl

Telefon komórkowy: +48 669-378-607

1. Podstawowe definicje

 • Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca w Sklepie zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Kodeks cywilny – Ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U.1964.16.94) z późniejszymi zmianami.
 • Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w Sklepie produktów na podstawie bezpośrednich wyborów Kupującego.
 • Kupujący – zarówno Konsument, jak i Klient.
 • Dane Kupującego - imię i nazwisko, adres (kod pocztowy, miejscowość, nazwa ulicy, numer budynku, numer lokalu), adres e-mail, nr telefonu. Dodatkowo wyłącznie w przypadku Kupujących niebędących konsumentami  - nazwa firmy, NIP, adres siedziby firmy - podawane przez Kupującego w odpowiednim formularzu w trakcie składania Zamówienia.
 • Adres reklamacji oraz adres do składania oświadczeń o odstąpieniu od umowy:  PPHU Czas Natury, Baranowo 9, 88-150 Kruszwica​.
 • Dostawa – rodzaj usługi przewozowej świadczonej przez podmioty zewnętrzne - udostępnione Kupującemu do wyboru w trakcie składania Zamówienia.
 • Miejsce wydania Produktu – adres dostawy Produktu wskazany w Zamówieniu przez Kupującego. 
 • Moment wydania Produktu – moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie Przedmiot w posiadanie.
 • Płatność – metoda dokonania zapłaty za Produkt(y) udostępniona Kupującemu do wyboru w trakcie składania Zamówienia.
 • Prawo konsumenckie – Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz.U.2014.827).
 • Produkt – wybrane przez Kupującego produkty będące przedmiotem Umowy.
 • Termin realizacji – określona przez Sklep liczba godzin lub dni roboczych niezbędnych do realizacji zamówienia określona w trakcie składania zamówienia.
 • Wada – zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 • Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem Sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; sposób dostawy; sposób płatności; miejsce wydania rzeczy, dane Kupującego zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sklepem.
2. Warunki ogólne
 1. Sklep prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci internetowej oraz stacjonarnie w siedzibie przedsiębiorstwa.
 2. Sprzedający zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać produkty wolne od wad.
 3. Sprzedający jest zwolniony z podatku VAT.
 4. Sprzedający nie wystawia faktur VAT.
 5. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych.
3. Zamówienia - zawarcie umowy sprzedaży
 1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.
 2. Klient może złożyć zamówienie bez konieczności trwałego rejestrowania swoich danych w bazie Sklepu czas-natury.pl (tzw. zakupy bez rejestracji).
 3. W celu rejestracji, Kupujący powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedającego na stronie internetowej Sklepu i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedającego poprzez wybór odpowiedniej funkcji w formularzu rejestracyjnym. Podczas rejestracji Klient ustala swoje indywidualne hasło.
 4. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Kupujący otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na podany przez siebie adres poczty elektronicznej potwierdzenie rejestracji w Sklepie przez Sprzedającego. Z tą chwilą Kupujący uzyskuje dostęp do konta Klienta i dokonywania zmian danych przekazanych podczas rejestracji danych (za wyjątkiem Loginu). Kupujący uzyskuje także możliwość korzystania z pozostałych usług oferowanych przez Sprzedającego za pośrednictwem strony internetowej Sklepu.
 5. W celu złożenia Zamówienia Kupujący powinien wykonać następujące czynności:
A. wybór towaru - "Przejdź do szczegółów produktu" - (rodzaj towaru, liczba sztuk zamawianego towaru etc.)
B. dodanie Produktu do Koszyka poprzez kliknięcie przycisku: „DO KOSZYKA”;
C. wybór sposobu Dostawy - "Wybierz formę wysyłki";
D. wybór rodzaju Płatności - "Wybierz formę płatności";
E. kontynuacja czynności poprzez kliknięcie przycisku: "DO KASY";
F. podanie Danych Kupującego niezbędnych do realizacji Zamówienia;
G. złożenie w Sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „ZAMAWIAM I PŁACĘ”.
 1. Poprzez kliknięcie w link „ZAMAWIAM I PŁACĘ” Kupujący potwierdza fakt złożenia Zamówienia, a Sklep potwierdza przyjęcie Zamówienia do realizacji w drodze wiadomości mailowej przesłanej na adres poczty elektronicznej Kupującego podany w trakcie składania Zamówienia.
 2. Do momentu zatwierdzenia wyboru produktów przyciskiem „ZAMAWIAM I PŁACĘ” Kupujący ma możliwość dokonywania zmian i modyfikacji w zamówieniu, jak i Danych Kupującego.
 3. Złożenie Zamówienia w sposób wskazany w ust. 5 i 6 stanowi prawnie wiążącą umowę sprzedaży zawieraną pomiędzy Sklepem a Kupującym.
4. Dostawa i płatność
 1. Wszystkie ceny podawane przez Sklep wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia Zamówienia przez Kupującego.
 2. Podane na stronie internetowej Sklepu ceny Produktów nie zawierają kosztu Dostawy. Koszt dostawy ponosi Kupujący. Wyjątek stanowi odbiór osobisty towaru przez Kupującego.
 3. Opłaty za Dostawę towarów podane są w trakcie składania Zamówienia. Wyboru sposobu Dostawy dokonuje Kupujący w trakcie składania Zamówienia.
 4. Zamówione produkty dostarczane są w terminach właściwych dla wybranej przez Kupującego opcji wysyłki. Zakupy dokonane w Sklepie wysyłane są najczęściej 1-2 dni robocze po otrzymaniu przelewu na konto bankowe (uzależnione od działania firm przewozowych).
 5. Kupujący może wybrać następujące formy płatności za zamówione Produkty:
  1. przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności Przelewy24,
  2. płatność przy odbiorze osobistym.
 6. Wyboru sposobu płatności Kupujący dokonuje w trakcie składania Zamówienia.
5. Prawo do odstąpienia od umowy
 1. Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Ustawy o prawach konsumenta prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 6 zd.2.
 2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od Momentu wydania Produktu, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz.U.2014.827)  a także załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Sprzedający dodatkowo doręczy Konsumentowi oświadczenie o odstąpieniu od umowy wraz z Produktem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument przesyła na Adres do składania oświadczeń o odstąpieniu od umowy.
 4. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
 6. Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty odstąpienia od umowy (koszt wysyłki towaru do Sklepu w sposób wybrany przez Konsumenta). Zwracany Produkt Konsument przesyła na Adres do składania oświadczeń o odstąpieniu od umowy.
 7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu, a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 8. Sklep niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty Dostawy poniesione przez Konsumenta przy zakupie Produktu, z tym że jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sklep w chwili składania Zamówienia, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów zgodnie z art. 33 Prawa konsumenckiego.
 9. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności w oświadczeniu o odstąpieniu od Umowy.
 10. Konsumentowi zgodnie z art. 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
A. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
B. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
C. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
D. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
E. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

 
6. Wady produktu i rękojmia
 1. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Kupujących za Wady na zasadach określonych w art. 556 i następne Kodeksu cywilnego (rękojmia).
 2. W celu złożenia reklamacji, Kupujący zgłasza Sprzedającemu zaistniałą wadę w formie pisemnej poprzez dokonanie jej opisu wraz z dokumentacją fotograficzną oraz określając swoje żądanie przewidziane w ramach rękojmi. Żądając obniżenia ceny, Kupujący w piśmie reklamacyjnym określi dodatkowo kwotę, o którą cena ma zostać obniżona.
 3. Pismo reklamacyjne Kupujący przekazuje Sprzedającemu przesyłając je listem poleconym na Adres reklamacyjny.
 4. W przypadku żądania przez Kupującego w ramach reklamacji Kupujący dostarczy reklamowany Produkt na koszt Sklepu na Adres reklamacyjny. Jeżeli ze względu na rodzaj Produktu lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Kupującego byłoby nadmiernie utrudnione, Kupujący obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedającemu w miejscu, w którym Produkt się znajduje
 5. W razie rozpatrzenia reklamacji zgodnie z żądaniem Konsumenta, jeżeli żądanie to dotyczy wymiany lub naprawy towaru, Sklep wyśle niezwłocznie do Kupującego na swój koszt produkt pełnowartościowy (naprawiony lub nowy). W przypadku uwzględnienia żądania obniżenia lub zwrotu ceny, Sklep zwróci Kupującemu kwotę określoną przez Kupującego, nie później niż w ciągu 14 dni od uwzględnienia żądania.
 6. Reklamacja Konsumenta zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przez Sklep pisma reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, Produkt zostanie odesłany wraz z opinią co do niezasadności reklamacji.
7. Usługi
 1. Sprzedający świadczy nieodpłatnie na rzecz Kupujących, drogą elektroniczną następujące usługi:
a) prowadzenie konta Klienta;
b) Newsletter.
 1. Usługi wskazane w ust. 1 powyżej świadczone są 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 2. Usługa prowadzenia konta klienta, dostępna jest po dokonaniu rejestracji, na zasadach opisanych w § 3 ust. 3 i 4 Regulaminu.
 3. Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Kupujący, który podczas Rejestracji aktywuje odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym i wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu dedykowany formularz udostępniony przez Sprzedającego na stronie internetowej Sklepu oraz wyrazi zgodę na korzystanie z usługi. Po przesłaniu wypełnionego dedykowanego formularza, Kupujący otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w dedykowanym formularzu potwierdzenie otrzymania wypełnionego formularza przez Sprzedającego, wraz z przekierowaniem na stronę internetową Sklepu, za pomocą którego Kupujący jest zobowiązany potwierdzić wolę skorzystania z usługi. Warunkiem rozpoczęcia świadczenia usługi Newstletter jest dokonanie potwierdzenia przez Kupującego woli skorzystania z usługi.
 4. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Sprzedającego na adres poczty elektronicznej Kupujących, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych produktach lub usługach w ofercie Sklepu. Newsletter przesyłany jest przez Sprzedającego do Kupujących, którzy dokonali subskrypcji na zasadach określonych w ust.4.
 5. Kupujący może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera przez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej: sklep@czas-natury.pl
 6. Kupujący, który dokonał rejestracji może samodzielnie usunąć konto klienta lub zgłosić takie żądanie Sprzedającemu.
8. Dane osobowe
 1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Kupujących Sklepu jest Sprzedający.
 2. Dane osobowe podane przez Kupujących na stronie Sklepu przetwarzane są w celach realizacji umowy sprzedaży oraz w celach marketingowych, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926 z późn. zm.). Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych w trakcie składania Zamówienia. 
 3. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez Sklep zostały opisane w Polityce prywatności.
9. Postanowienia końcowe
 1. Aktualna wersja regulaminu jest dostępna dla Kupującego w każdym czasie w zakładce „Regulamin” na stronie internetowej Sklepu. W trakcie realizacji Zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Kupującego obowiązuje Regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu Zamówienia.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy obowiązującego prawa, w szczególności przepisy Ustawy Kodeks Cywilny i Prawa konsumenckiego.
 3. Konsument w sytuacji sporu ze Sprzedawcą ma możliwość polubownego załatwienia sprawy poprzez:
​a) zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego
b) mediację
c) zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej
d) uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu od Federacji Konsumentów, korzystając z bezpłatnej infolinii konsumenckiej 800 007 707.
        4. Regulamin wchodzi w życie w dniu 30 czerwca 2016 r. wraz z późniejszymi zmianami.
 
 
ZAŁĄCZNIK NR 1 - FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 (formularz ten należy wypełnić i odesłać na poniżej podany adres tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy sprzedaży zakupionych towarów)
 
Ja/my* niżej podpisani
…………………………………………………………………………………………………………………………………....................................................................................................................
niniejszym informuję/informujemy* Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów:
1)
2)
(…)
zawartej w dniu….................................................. . Wskazany/wskazane * powyżej towar/towary*  został/zostały* przeze mnie odebrany/odebrane w dniu
………………………………………………….. .
(*niepotrzebne skreślić)
Imię/imiona* i nazwisko/nazwiska* konsumenta/ów*:
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Adres:
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Zwrotu kosztów prosimy dokonać na:
•rachunek bankowy numer…………………………………………………………………………………………….
•przekazem pocztowym na adres wskazany w zamówieniu.
Data i podpis
___________________

Przejdź do strony głównej